Les critiques de Nietzsche-sensei - Konbini ni, Satori Sedai no Shinjin ga Maiorita