Les 1 oeuvres liées à Yume no Shizuku, Kin no Torikago

Yume no Shizuku
-