Yoshitaka USHIKI

Dessinateur, Scénariste japonais
A propos

Oeuvres auxquelles Yoshitaka USHIKI a participé (2)

Kage Fumi Merry

Manga 2011

Scénariste

Merry Nightmare
Edité en France

Merry Nightmare

Manga 2008

Dessinateur, Scénariste